Porozumienie pomiędzy Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi

paź 4, 2018

Łódzka, Gdańska, Poznańska i Warszawska Organizacja Turystyczna podpisały w dniu 28 września porozumienie o współpracy, mające na celu:

 

  • prezentację spójnego stanowiska miejskich LOT w sprawach dotyczących rozwoju turystyki i jej promocji,
  • prowadzenie wspólnych działań promocyjnych na rynku krajowym i zagranicznym,
  • tworzenie profesjonalnych produktów turystycznych, platformy współpracy i integracji środowiska turystycznego, w tym dynamicznego rozwoju branży spotkań oraz pozyskiwanie międzynarodowych wydarzeń do poszczególnych miast w celu wzmacniania ich wizerunku i  tworzenia ofert konkurencyjnych na rynkach zagranicznych