Program wsparcia WOT w tworzeniu wirtualnego zwiedzania

Warszawska Organizacja Turystyczna opublikowała na swoich stronach narzędzie agregujące wirtualne zwiedzanie obiektów członkowskich organizacji.

Chcąc wesprzeć naszych członków i rozszerzyć narzędzie, otwieramy Program Partnerski wsparcia w tworzeniu wirtualnych spacerów. Jego celem jest wzbogacenie oferty online Warszawy i prezentacja dostępnych produktów turystycznych oraz MICE. Obserwujemy trendy na rynku i rozumiemy z jednej strony potrzebę docierania do klientów przez przedsiębiorców, a z drugiej strony potrzebę dostępu organizatorów spotkań i turystów do bezpiecznej i rzetelnej informacji o możliwościach obiektów w mieście.

Obecnych partnerów stowarzyszenia zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją projektu w zakładce dla zrzeszonych partnerów. Tych z Państwa, którzy byliby zainteresowani przystąpieniem do grona naszych członków, zapraszamy do kontaktu. Informacje na temat członkostwa na stronie organizacji.