Promocja Warszawy wśród uczestników International School of Hydrology

W dniu 23 maja 2019 w ramach współpracy z Polską Akademią Nauk promowaliśmy Warszawę oraz jej potencjał konferencyjny wśród uczestników International School of Hydrology. Wydarzenie odbyło się w Łącku pod Warszawą, jego celem było stworzenie miejsca wymiany doświadczeń i wiedzy między studentami i profesorami hydrologii.

Była to również możliwość promowania przez organizatorów nadchodzącego 6-go Europejskiego Kongresu IAHR (International Association for Hydro-Environment Engineering and Research), który odbędzie się w Warszawie w dniach 30.06-02.07.2020.

Mamy nadzieję, że prezentacja Warszawy jako atrakcyjnej destynacji do spotkań i wymiany wiedzy zachęci potencjalnych uczestników do przyjazdu do naszego miasta.

W trakcie sesji networkingowej mieliśmy również okazję spotkać się z aktywnymi na arenie międzynarodowej członkami polskiej społeczności naukowej i zaprezentować zakres naszego wsparcia dla wszelkich eventów, które mogliby chcieć zorganizować w Warszawie dla innych specjalistów z zagranicy.

Działanie zrealizowane w ramach Warszawskiego Klubu Ambasadora Kongresów.