Przygotowania do międzynarodowej promocji Warszawy Kulinarnej

Warszawskie doświadczenie kulinarne jest coraz ważniejszym elementem turystycznej oferty miasta. WOT, wspólnie ze swoimi partnerami (Biurem Marketingu Miasta UM Warszawy, Stołecznym Biurem Turystyki oraz Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną) współpracują nad rozwinięciem dotychczasowych działań w ramach projektu „Warszawa Kulinarna”. Przypomnijmy, że w maju 2018 roku wspólnymi siłami WOT i Biura Marketingu Miasta wydany został bardzo dobrze przyjęty przez branżę gastronomiczną i turystyczną przewodnik o tym samym tytule, który można pobrać w wersji elektronicznej tutaj.

Przygotowując się do działań mających rozpowszechnić warszawskie kulinaria na arenie międzynarodowej w ostatnich dniach stycznia odwiedziliśmy oraz odbyliśmy rozmowy z organizatorami dwóch wiodących wydarzeń gastronomicznych w Europie i na świecie. Pierwszym z nich był kongres i wystawa Madrid Fusion, a drugim konkurs gastronomiczny i towarzysząca mu wystawa Bocuse d’Or. Rozmowy z organizatorami obydwu wydarzeń dotyczyły możliwości zaprezentowania warszawskiego potencjału kulinarnego na tych eventach i pozyskania edycji jednego z nich do Warszawy.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o postępach współpracy z tymi uznanymi międzynarodowymi markami gastronomicznymi oraz o dopracowywanych w tym momencie szczegółach projektu „Warszawa Kulinarna”.