Ranking ICCA 2023: Polska i Warszawa na rekordowych pozycjach w branży spotkań międzynarodowych

Międzynarodowe Stowarzyszenie Kongresów i Konwencji (ICCA) opublikowało najnowsze rankingi za rok 2023, które pokazują aktualną sytuację w globalnej branży spotkań. W tym roku Polska osiągnęła najwyższą w historii, 17. pozycję w rankingu krajów, co stanowi znaczący skok o sześć miejsc w stosunku do poprzedniego roku.

Warszawa, jako stolica Polski, również wykazała się doskonałymi wynikami, zajmując 22. miejsce w Europie i 30. na świecie, z 53 ważnymi międzynarodowymi spotkaniami. Jest to wynik, który podkreśla mocną pozycję Warszawy jako kluczowego miejsca dla międzynarodowych stowarzyszeń i wydarzeń korporacyjnych.

Raport ICCA za 2023 rok jest efektem współpracy członków ICCA i lokalnych partnerów z przemysłu spotkań, co odzwierciedla rosnące znaczenie Polski na globalnym rynku spotkań. Przyczynia się to do wzrostu prestiżu Polski jako miejsca zdolnego do organizacji dużych międzynarodowych zgromadzeń.

Dzięki skutecznej strategii i współpracy międzynarodowej, Polska i jej miasta kontynuują rozwój jako atrakcyjne destynacje dla międzynarodowych spotkań i konferencji, przyczyniając się do rozwoju turystyki biznesowej i kulturowej kraju.