Rankingi ICCA – najnowsza wersja raportu

30 maja International Congress and Convention Association (ICCA) opublikowała najnowszą wersję najbardziej oczekiwanego raportu z rankingiem krajów i miast na rok 2021. Warszawa znalazła się na 1. miejscu w Polsce, 20. w Europie i 24. na świecie. 49 spotkań zgłoszonych do ICCA w 2021 r. zgromadziło łączną liczbę 22 387 uczestników. Polska zajęła 18. pozycję z 158 spotkaniami.
W zeszłym roku rankingi został pominięty ze względu na nierówne szanse, których przyczyną była pandemia.


ICCA

Rankingi ICCA dotyczące krajów i miast są jednym z najbardziej oczekiwanych raportów w globalnym przemyśle spotkań, który może zaoferować bardzo cenne możliwości marketingowe i PR-owe. Statystyki te powinny być jednak analizowane w szerszym kontekście i w odniesieniu do globalnych i regionalnych trendów.

W tym roku ICCA opracowała wskaźnik Destination Performance Index (DPI), aby docenić i nagrodzić wysiłki podejmowane przez destynacje w zakresie: wygrania pierwotnej oferty, polityki COVID, zdolności adaptacyjnych i technologicznych do przekształcania wydarzeń na miejscu w wydarzenia wirtualne/hybrydowe, a tym samym utrzymania ciągłości biznesowej.

DPI składa się z sześciu wskaźników wydajności, które są oparte na liczbie spotkań. Wszystkie wskaźniki składają się na odrębne rankingi, które są łączone w ramach wskaźnika DPI. Wskaźnik DPI można postrzegać jako zagregowany ranking sześciu indywidualnych rankingów.

Jakie są kryteria ICCA?

Raport statystyczny ICCA opiera się na danych dotyczących spotkań stowarzyszeń zebranych od biur convention, obiektów konferencyjnych, hoteli i samych stowarzyszeń. Statystyki obejmują spotkania organizowane przez stowarzyszenia, ujęte w bazie danych Stowarzyszeń ICCA, które spełniają założone kryteria.

Dane ilustrują pewien stan obecny, ale należy pamiętać, że jest on wynikiem działań sprzedażowych podjętych 3-4 lata temu, czyli zazwyczaj w okresie między ogłoszeniem przetargu a wydarzeniem. Decyzje te są często podejmowane w oparciu o wewnętrzną politykę stowarzyszeń oraz działalność lokalnych ambasadorów wspieranych przez convention bureaux.

Jakie kryteria przyjmuje ICCA?

ICCA przygotowuje swój ranking na podstawie danych o spotkaniach stowarzyszeniowych zebranych od convention bureaux, obiektów konferencyjnych, hoteli i samych stowarzyszeń. Analizowane spotkania muszą spełniać trzy warunki: odbywać się cyklicznie, skupiać minimum 50 uczestników i migrować pomiędzy co najmniej trzema krajami. Oznacza to, że konferencje, które już odbyły się w Warszawie nie prędko uda się znowu pozyskać, a pula stowarzyszeń, która decyduje się na Warszawę co roku się zmienia.

Statystyki obrazują pewien aktualny stan, jednak jest on efektem działań sprzedażowych, które miały miejsce 3-4 lata temu, bo taki zazwyczaj jest czas między ogłoszeniem konkursu na destynację wydarzenia a realizacją kongresu. Wyniki tych konkursów są zazwyczaj konsekwencją wewnętrznej polityki stowarzyszeń oraz aktywności lokalnych ambasadorów wspieranych przez convention bureaux.

Jakie są światowe trendy?

Raport ICCA jest narzędziem, które pozwala na porównanie wyników z innymi miastami i zbadanie ogólnych trendów.

W rankingu krajów niezmiennie liderem są Stany Zjednoczone (1.). Kolejne miejsca zajęły Hiszpania (2.) i Niemcy (3.). Polska zajęła dość silną 18. pozycję, wykazując 158 spotkań stowarzyszeń. W rankingu miast liderem jest Wiedeń (1.). Drugie miejsce zajęła Lizbona (2.), a trzecie Ateny (3.). Warszawa biorąc wszystkie okoliczności związane z trudnym czasem pandemii, uplasowała się na wysokiej 24. pozycji.

Jak wypada Warszawa na tle innych polskich miast?

Warszawa od lat jest niekwestionowanym liderem pod względem liczby wydarzeń stowarzyszeniowych w Polsce. Również w 2021 r. stolica zajęła pierwsze miejsce w rankingu (49 spotkań). Na drugim miejscu uplasował się Kraków (45 spotkania). Kolejne pozycje zajęły Poznań (15 spotkań) i Gdańsk (13 spotkań).