Raport z badania branżowego WOT już dostępny!

Od początku trwania pandemii COVID-19 na bieżąco monitorujemy dane dotyczące zmian i trendów na rynku turystycznym i MICE, ponieważ głęboko wierzymy, że zrzeszeni w WOT przedsiębiorcy są w stanie podejmować dobre decyzje biznesowe tylko w oparciu o rzetelne dane i analizy.

Gromadzone przez nas informacje i wiedza służą nam również do prowadzenia merytorycznego dialogu z przedstawicielami administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej, którego celem jest wprowadzanie skuteczniejszych narzędzi finansowego wsparcia dla branży dotkniętej tym bezprecedensowym kryzysem.

Dziś chcielibyśmy podzielić się raportem z przeprowadzonego przez nas na przełomie stycznia i lutego 2021 badania „Kondycja warszawskiej branży turystycznej i MICE oraz stopień wykorzystania dostępnej pomocy rządowej”. Mamy nadzieję, że zawarte w nim dane pozwolą skonkretyzować i merytorycznie uwiarygodnić tak częste w ostatnich tygodniach apele różnych środowisk branżowych o rozszerzenie kręgu podmiotów kwalifikujących się do tarcz antykrysowych, zintensyfikowanie dostępnego w ich ramach wsparcia, a także wpłyną na decyzje rządu o systematycznym znoszeniu kolejnych restrykcji.

Znaczenie i reprezentatywność zawartych w raporcie danych podkreśla fakt, że badanie przekrojowo prezentuje głos niemal całej branży turystycznej i MICE zrzeszonej w WOT: od hoteli i instytucji kultury, przez obiekty konferencyjne, agencje MICE i tour operatorów, aż po gastronomię i przewoźników autokarowych.

Zapraszamy do lektury!

Raport z badania branżowego WOT

Wyniki ankiety „Kondycja warszawskiej branży turystycznej i MICE oraz stopień wykorzystania dostępnej pomocy rządowej”.