REGULAMIN KONKURSU #ZabierzDzieckoDoStolicy

  1. Organizatorem konkursu jest Warszawska Organizacja Turystyczna, administrator profilu „Odkrywaj Warszawę”.
  2. Konkurs prowadzony jest na profilu facebookowym „Odkrywaj Warszawę”.
  3. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zdjęcia ilustrującego Dzień Dziecka spędzony w Warszawie.
  4. Zdjęcia zamieszczone w komentarzach z największą liczbą polubień otrzymają nagrody. Fotografie, które w opinii biura WOT wydadzą się   kontrowersyjne będą usuwane.
  5. Nagrodą w konkursie jest książka pt. „Strażnik klejnotu” autorstwa Katarzyny Rygiel. Łącznie zaplanowano 10 nagród.
  6. Nagrodzone zdjęcia będą użyte w kolażu podsumowującym konkurs i prezentowane na stronie https://wot.waw.pl/   i w social mediach prowadzonych przez stowarzyszenie
  7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 08.06.2021, a jego wyniki zostaną opublikowane na profilu facebookowym Warszawskiej Organizacji Turystycznej „Odkrywaj Warszawę”.
  8. Organizator konkursu nie przechowuje żadnych danych osób, które wzięły udział w konkursie
  9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją tego regulaminu.