Rzecznik MŚP interweniuje w Ministerstwie w odpowiedzi na apel Warszawskiej Organizacji Turystycznej

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, w odpowiedzi na skierowany przez nas apel do rządu o równe traktowanie gmin i regionów w przyznawaniu rządowej pomocy, podjął interwencję w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Z pismem informującym o podjętym przez Rzecznika MŚP Adama Abramowicza działaniu można zapoznać się tutaj.

Przypomnijmy, że 11 stycznia 2021 rząd poinformował o uchwale Rady Ministrów, przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Finansów i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, zgodnie z którą ponad 200 gmin górskich w I kwartale 2021 otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 miliarda złotych w celu z złagodzenia wpływu pandemii COVID-19. W reakcji na tę zapowiedź 22 stycznia 2021 Zarząd WOT wystosował pismo do Ministra Guta-Mostowego, w którym apelował o równe podejście do wspierania branży turystycznej w Polsce.

Następnie 27 stycznia 2021, chcąc przekonać administrację centralną do wcielenia w życie zasady solidarności (do czego rząd wzywał pod koniec zeszłego roku), wzięliśmy udział w spotkaniu z Ministrem Gutem-Mostowym przy okazji posiedzenia zespołu roboczego Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W trakcie spotkania Rzecznik MŚP Adam Abramowicz zadeklarował podjęcie stosownych kroków w tej sprawie.

Z kolei 28 stycznia 2021 Zarząd WOT wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Tematem posiedzenia były „Problemy gmin turystycznych w Polsce spowodowane pandemią COVID-19”. W spotkaniu, oprócz Senatorów i Posłów RP, uczestniczyli m.in. Minister Gut-Mostowy, Dominik Borek, Dyrektor Departamentu Turystyki MRPiT, przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej oraz kilkudziesięciu reprezentantów lokalnych samorządów, organizacji turystycznych i stowarzyszeń branżowych. Nasz udział w posiedzeniu senackiej komisji był również umotywowany dążeniem do wyegzekwowania równego traktowania gmin i regionów w przyznawaniu przez rząd dodatkowego wsparcia finansowego.

Liczymy, że podjęta przez Rzecznika MŚP interwencja okaże się skuteczna i pozwoli na pomyślne zakończenie sprawy.