Scenariusze rozwoju warszawskiej turystyki do 2030 roku

W ramach naszej współpracy z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego powstało opracowanie, które wykorzystując metodę foresightową nakreśla scenariusze rozwoju sektora turystycznego w Warszawie w kontekście pandemii koronawirusa i zmian klimatycznych.

Raport przygotowany przez panią Paulę Grzeszczyk, przy wsparciu prof. ucz. Wojciecha Dziemianowicza, powstał przy wykorzystaniu czterech metod foresightowych: analizy trendów, analizy PESTEL, badania ankietowego, a także panelu eksperckiego, w ramach którego którego przeprowadzono warsztaty. W fazie badawczej przeprowadzono między innymi, przy wykorzystaniu głosu ekspertów, analizę 52 zewnętrznych czynników, które mogą wpływać na lokalną turystykę na nadchodzących latach (czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne, technologiczne, środowiskowe i prawne). 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania, które definiuje 4 główne obszary, w których rozwój warszawskiej turystyki do 2030 roku będzie najdynamiczniejszy: technologie, aktywność, indywidualizm, lokalność.