Spotkanie na temat bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo jest jedną z często wymienianych zalet Warszawy i choć bezpiecznie czuje się tu zdecydowana większość osób zamieszkujących czy odwiedzających nasze miasto, to jednak zdarzają się sytuacje, którym należy stanowczo przeciwdziałać. To problemy, które dotyczą wielu miast na świecie.

W spotkaniu wzięli udział przewodnicy miejscy, biura podróży i organizatorzy turystyki.

Inicjatywa wyszła od przewodników ,a WOT zaprosiła przedstawicieli PIT (Wiceprezesa, i szefa O/Mazowieckiego) oraz Dariusza Psądka Inspektora Komendy Głównej Policji, który przedstawił funkcjonalność Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i odpowiadał na wszystkie pytania zadawane podczas spotkania.

Podsumowując spotkanie WOT zaproponowała:

– przetestowanie przez przewodników aplikacji dotyczącej bezpieczeństwa,
– zaproszenie na kolejne spotkanie przedstawicieli MSWiA, Straży Miejskiej, u.m.st Warszawy i innych podmiotów potrzebnych do rozwiązania problematycznych spraw,
– skonsultowanie rozwiązań jakie zastosowały inne miasta w Polsce mając na celu poprawę bezpieczeństwa.

Kolejne spotkanie zorganizuje WOT w październiku. Miejsce i termin spotkania zostaną wskazane w korespondencji roboczej.

 

Wśród problematycznych spraw (innych niż kategorie przedstawione na mapie zagrożeń bezpieczeństwa) zgłoszono:

 1. Potrzebę zmiany regulaminu ZTM – możliwość zatrzymywania się w wyznaczonych miejscach, na ul. Nowy Zjazd, Grodzka.
 2. Wątpliwości dotyczące możliwości poruszania się autokarów po Nowym Swiecie.
 3. Wątpliwości poruszania się po bus pasach, parkowania, stref parkowania, np. Skwer Giedroycia.
 4. Rozważenie wyznaczenia miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Potrzebę monitorowania miejsc o zwiększonym ryzyku kradzieży, bądź zamiarze kradzieży, np. Kolumna Zygmunta, Kościół w. Krzyża.
 6. Potrzebę wprowadzenia zakazu dla hulajnóg na Placu Zamkowym. Zakaz jazdy na chodnikach, wprowadzić regulacje odnośnie użytkowania pojazdów.
 7. Potrzebę wprowadzenia przepisów dla rowerów (użytkownik musi znać przepisy prawa drogowego).
 8. Potrzebę wyeliminowania hałasu na Krakowskim Przedmieściu, jak również punktów oferujących gadżety, pamiątki.
 9. Potrzebę wyeliminowania nielegalnych handlarzy pamiątek, także sprzedawców, których produkty zagrażają bezpieczeństwu (rakiety tenisowe testowane na Pl. Zamkowym.
 10. Potrzebę wyeliminowania żebractwa – Plac Zamkowy, Rynek Starego Miasta, Kościół Sw. Krzyża.
 11. Potrzebę zapobiegania kradzieżom (zazwyczaj dokonują ich młode osoby) w restauracjach i liniach turystycznych np. 180, a także na Zamku Królewskim podczas zwiedzania w dni bezpłatne.
 12. Potrzebę wyeliminowania samochodów ze Starego Miasta.
 13. Uwagę (dla Stadionu Legia), że wynajęcie Stadionu nie powinno skutkować zajęciem parkingu miejskiego.
 14. Potrzebę dostępności informacji o godzinach otwarcia toalet na Starym Mieście.
 15. Potrzebę poprawy savoir vivre osób pracujących w miejscach odwiedzanych przez turystów (ruchome schody przy Pl. Zamkowym).

W powyższym wykazie nie ujęto spraw zgłoszonych podczas spotkania za pośrednictwem KMZB.

KONKLUZJA– WOT wystosuje pismo do u.m.st. Warszawy informujące o powyższych problemach szkodzących wizerunkowi miasta.
– WOT wraz z PIT wystosuje pisma do Straży Miejskiej i  MSWiA dotyczące:
       – zwiększenia liczby patroli,
       – rozważenia zwiększenia stanowisk moblinych dla Policji
– Przewodnicy (Basia Kotarba) poinformują WOT o terminie wyznaczonego przez miasto spotkania (w związku z wystosowanym w przez nich pismem w sprawie bezpieczeństwa).