Spotkanie w sprawie Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

wrz 17, 2018

5 września odbyło się spotkanie WOT ze Stowarzyszeniem „Konferencje i Kongresy”. Na spotkaniu omówione zostały główne założenia Programu Ambasadorów Kongresów i działań Warszawskiego Klubu Ambasadora Kongresów na 4 kwartał 2018 i cały 2019 rok. Wypracowano wspólną strategię komunikacji z lokalnym środowiskiem akademickim i stowarzyszeniami branżowymi. Omówione zostały drogi poszukiwania źródeł finansowania dla dotacji celowych, jako formy motywacji dla Ambasadora. Ustalono strategię spotkań networkingowych z Ambasadorami  i potencjalnymi Ambasadorami oraz spotkań edukacyjno-informacyjnych na uczelniach. Podjęto również decyzję o stworzeniu wspólnej platformy informacyjnej – Newslettera WOT i SKKP, który będzie regularnie wysyłany do Ambasadorów Kongresów Polskich. Jesteśmy przekonani, że wspólne działania SKKP i WOT w ramach Programu przyniosą wymierne  efekty w kwestii organizacji dużych międzynarodowych wydarzeń w stolicy Polski.