Spotkanie z Prezes ZUS dotyczące nowych przepisów dla przedsiębiorców

Po tym jak Sejm uchwalił pakiet ustaw zwany Polskim Ładem od początku nowego roku kalendarzowego wejdą w życie przepisy zmieniające dotychczasową sytuację i obowiązki przedsiębiorców. W związku z tym 24 listopada 2021 wzięliśmy udział w XXIX posiedzeniu Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, w trakcie którego Prezes ZUS Gertruda Uścińska wraz z zespołem omawiała zmiany w zasadach rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne obowiązujące od 01.01.2022 roku. 

Wśród najważniejszych omawianych zmian znalazły się:

  • zmiana zasad ustalania wymiaru składki,
  • wprowadzenie zwolnienia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego dla przedsiębiorców, którzy jednocześnie pozostają w stosunku pracy,
  • zmiana zasady ustalania wielokrotności składki czy
  • zasady finansowania składki przez pracodawcę od wynagrodzeń z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz wynagrodzeń nieujawnionych.

Ze wszystkimi szczegółami przedstawionymi w czasie spotkania można zapoznać się w ramach nagrania dostępnego pod tym linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=_XBtIpFOxtg