„Surrealizm. Inne mity” w Muzeum Narodowym w Warszawie

Warszawska Organizacja Turystyczna miała przyjemność zaprosić swoich członków na specjalne zwiedzanie wystawy „Surrealizm. Inne mity” w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wydarzenie odbyło się 13 czerwca i zgromadziło miłośników sztuki, którzy mieli okazję zanurzyć się w bogatym świecie surrealizmu.

Wystawa ta, zorganizowana w stulecie opublikowania Manifestu surrealizmu przez André Bretona, odkrywa surrealizm nie jako historyczny ruch ograniczony ramami czasowymi i geograficznymi, lecz jako zjawisko globalne, inkluzywne i różnorodne. Od dzieł dwudziestolecia międzywojennego po twórczość założycieli ruchu Phases w latach 50. XX wieku, wystawa oferuje nowe spojrzenie na surrealizm.

Członkowie WOT mieli możliwość podziwiania prac ponad sześćdziesięciu artystek i artystów, w tym zarówno znanych postaci, jak Marek Włodarski (Henryk Streng) czy Max Ernst, jak i mniej znanych twórców polskich. Prezentowane dzieła wykonane w typowych dla surrealizmu technikach jak dekalkomania czy frotaż, a także surrealistyczne przedmioty i bogaty wybór fotografii, pozwoliły uczestnikom na głębsze zrozumienie i docenienie tego złożonego ruchu.

Dzięki współpracy z wieloma instytucjami zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi, wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie stanowi wyjątkowe miejsce spotkań z sztuką, która przekracza tradycyjne ramy postrzegania. Warszawska Organizacja Turystyczna jest dumna, że może wspierać takie wydarzenia, które promują kulturowe bogactwo naszego miasta i umożliwiają wymianę międzynarodowych doświadczeń w dziedzinie sztuki.