Tarcza Antykryzysowa i wsparcie Warszawy – jak skorzystać krok po kroku

Ustawa Covid-19

Ustawa Covid – 19 została wprowadzona w życie i choć rząd zapowiada prace nad jej nowelizacją to fakt pozostaje faktem, że dzisiaj o pomoc mogą ubiegać się głównie mikro przedsiębiorcy (zwolnieni z ZUS, wypłata jednorazowa) bądź firmy objęte przestojem w dwóch wariantach.

Najważniejsze informacje dla przedsiębiorców dotyczące tego, jak ubiegać się o wsparcie znajdują się na stronach rządowych pod poniższymi adresami (prosimy o cierpliwe zapoznawanie się z ich treścią) https://tiny.pl/7h7zh

Zgodnie z postanowieniami  art. 15 zzd, 15zzb, 15 zzc i 15 zze Ustawy COVID-19 mających na celu ochronę miejsc pracy został ogłoszony nabór wniosków o udzielenie:

 1. Niskoprocentowej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców
 2. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne należnych od wynagrodzeń – dla: mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw.
 3. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – dla przedsiębiorców, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezatrudniajacych pracowników
 4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne należnych od tych wynagrodzeń – dla organizacji pozarządowych

Wnioski można składać tutaj, a instrukcja ich wypełniania tutaj

Kontakt na Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Tel: 22 836 83 28, 693 397 108
e-mail: tarcza@up.warszawa.pl

Przewodnik antykryzysowy dla przedsiębiorców (z przykładami!) tutaj

Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników

Premier Morawiecki ogłosił 9 kwietnia 2020 program Tarczy Antykryzysowej PFR dla Firm i Pracowników, który skierowany jest zarówno do mikroprzedsiębioców, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych firm.
 • Tarcza Finansowa dla mikrofirm: dla zatrudniających do 1 do 9 pracowników – finansowanie w postaci prostych, nieoprocentowanych pożyczek preferencyjnych obsługiwanych przez banki
 • Tarcza Finansowa dla MŚP: dla firm zatrudniających od 50 do 250 pracowników – finansowanie w postaci prostych, nieoprocentowanych pożyczek preferencyjnych obsługiwanych przez banki
 • Tarcza Finansowa dla dużych firm: dla firm zatrudniających ponad 250 pracowników – indywidualnie ustalane finansowanie inwestycyjne, płynnościowe lub nieoprocentowane pożyczki preferencyjne obsługiwane bezpośrednio przez PFR

Więcej szczegółów dostępne tutaj.

 

Wsparcie Warszawy

Miasto Warszawa na bieżąco uzupełnia pakiet swojego wsparcia dla przedsiębiorców, w tym turystycznych i okołoturystycznych. Otrzymaliśmy zapewnienie do Zastępcy Prezydenta Michała Olszewskiego, że zgłoszone przez członków WOT postulaty wsparcia są cały czas analizowane i trwają prace nad wdrożeniem jego dalszych  elementów. Oto aktualny kształt oferty wsparcia, z której korzystać mogą członkowie WOT:

W uzupełnieniu dodajmy, że Urząd m.st. Warszawy oferuje odroczenie przedsiębiorcom płatności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste na okres do trzech miesięcy, nawet do 30 czerwca 2020 r. Pismo w tej sprawie trafiło już do wszystkich dzielnic, by korzystały z tej formy wsparcia dla lokalnych firm. Możliwość przesunięcie płatności opłaty przewiduje ustawa przegłosowana przez Sejm 28 marca 2020 r.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski skierował do Premiera Mateusza Morawieckiego prośbę o rozszerzenie wsparcia rządu o postulaty warszawskich przedsiębiorców (pismo do pobrania tutaj).

Dodatkowe informacje:

 1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pracuje nad rozwiązaniami dla sektora kultury, w tym m. in. nad uruchomieniem Programów Ministra w obszarze:
 • Rozszerzenia form działalności o prezentację twórczości artystycznej w Internecie (wstępnie planowany budżet Programu to ok. 20 mln zł), którego operatorem będzie Narodowe Centrum Kultury
 • Rekompensowania strat dla kultury w związku z epidemią po jej zakończeniu (Program zostanie uruchomiony po rozluźnieniu rygorów stanu zagrożenia epidemicznego w celu aktywizacji sektora kultury i zrekompensowania części ponoszonych aktualnie strat).

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapowiada również uwzględnienie specyfiki aktualnej sytuacji w przypadku oceny realizacji i rozliczania zadań w Programach Ministra. Podobne wsparcie deklaruje Narodowy Instytut Wolności w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych. Informacje o konkretnych działaniach i mechanizmach wsparcia obejmujących sektor kultury publikowane będą w momencie ich wdrażania na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zachęcam zatem Państwa do zapoznawania się z proponowanymi rozwiązaniami. Powyższe informacje pochodzą z pisma Sekretarza Stanu Jarosława Sellina z MKiDN skierowanego do WOT – pismo dostępne jest tutaj. Na stronie MKiDN znajdują się wytyczne dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa, w związku z planowanym otwarciem w stanie epidemii COVID-19 (https://tiny.pl/7xvfk).

 1. Ministerstwo Rozwoju opracowuje infografiki, które w prosty sposób zobrazują działanie tarczy antykryzysowej dla branży turystycznej. Grafiki te opublikowane zostaną na stornie MR, przesłane zostaną również do Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych. Po ich otrzymani natychmiast podzielimy się nimi z Państwem.
 2. Ministerstwo Rozwoju deklaruje także pomoc przedsiębiorcom w odpowiedzi na pytania w sprawie tarczy.
 3. Najczęściej pojawiające się pytania znajdą się w sekcji „pytania i odpowiedzi” strony gov.pl. Można również skorzystać z centrum pomocy na  stronie www.biznes.gov.pl https://www.biznes.gov.pl/pl/centrum-pomocy .
 4. Informujmy, że również Polska Organizacja Turystyczna uruchomiła specjalny adres e-mail koronawirus@pot.gov.pl na który przedsiębiorcy zgłaszali prośbę o pomoc i pytania odnośnie mediacji między polskimi a zagranicznymi partnerami.Obecnie spływa więcej pytań stricte prawnych odnośnie tarczy antykryzysowej. POT deklaruje pomoc w odpowiedzi na te pytania.
 5. Z kolei na stronie  IGHP https://www.ighp.pl/prezentowane są bieżące informacje istotne dla branży hotelarskiej.
 6. Główny Urząd Statystyczny opublikował raport „Turystyka w Polsce w obliczu pandemii COVID”, w którym znajdują się informacje o stopniu wykorzystania bazy noclegowej w marcu 2020 i szacowane wydatki turystów krajowych i zagranicznych w dwóch pierwszych kwartałach 2020. Tutaj można zapoznać się z pełną wersją raportu.

Zapraszamy również do korzystania z naszej prezentacji o wpływie wirusa SARS-CoV-2 na warszawską turystykę, która jest dostępna w aktualnej wersji tutaj.