Trendy w branży turystycznej – spotkanie na PGE Narodowym w Warszawie

Prognozy dotyczące ruchu turystycznego na świecie są optymistyczne. W 2018 roku turyści odbyli na całym świecie rekordowe 1,4 miliarda podróży. To o 6 % więcej niż w roku poprzednim. Nie sprawdziła się zatem długoterminowa prognoza UNWTO wydana w 2010 roku wedle, której wynik ten miał być osiągnięty dopiero w 2020 r. Najwięcej turystów odwiedziło Europę – 713 milionów. Polskę 19,6 a Warszawę 10 mln. Dominuje ruch przyjazdowy z Wlk. Brytanii, (padł rekord w przyjazdach), USA i Niemiec. Turyści przyjeżdżają głównie w celach wypoczynkowych, zwiedzają zabytki, poznają historię, kulturę, odwiedzają krewnych i znajomych. Powodem są także sprawy służbowe i interesy jak również udział w wydarzeniach kulturalnych (2-5%).

Zjawiska globalne jakie zachodzą na świecie dotykają sfery demograficznej, ekonomicznej, technologicznej, świadomości dbania o środowisko, transportowych, bezpieczeństwa, ułatwień i regulacji. Ale także zmiany w myśleniu klienta polegającej na zamianie zakupu „usługi” na zakup „doświadczeń”. Siła rzeczy zmiany muszą dotyczyć także obszaru marketingu.

Kluczowe dla przygotowania właściwych ofert i znalezienia drogi na pomyślne ich dystrybuowanie jest obserwowanie trendów jakie zachodzą po stronie konsumenta, jak i po stronie podaży – zarówno w produkcie, jak i jego promocji.

Starzenie się społeczeństw, wzrost zamożności społeczeństw, migracje i mobilność, domocentryzm i prywatyzacja konsumpcji, powszechny i mobilny dostęp do internetu, zwrot w kierunku zdrowego trybu życia to tylko niektóre z trendów jakie powodują, że współczesny konsument jest dynamiczny i mobilny, poszukuje nowych doświadczeń, kreuje nowe potrzeby, współtworzy markę, jest świadomy i wymagający, ale mniej lojalny. Największym wyzwaniem rynkowym pozostaje nadążanie nad zmieniającym się konsumentem i jego potrzebami. Chcąc pozyskać takiego postmodernistycznego konsumenta branża musi zapewnić mu możliwość zaspokajania dynamicznie zmieniających się.

Między innymi o tym rozmawiali uczestnicy spotkania na PGE Narodowy w dniu 11.09.2019 r.

W panelu uczestniczyli: Renata Pawłowska Maciak – Dyrektor departamentu Komunikacji Marketingowej, POT, Dagmara Plata-Alf – specjalistka branży turystycznej i hotelarskiej, właścicielka firmy Hotele Media Group, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, Monika Borzdyńska – Dyrektor da. Komunikacji, Promocji i Marketingu, PGE Narodowy.

Warszawską Organizację Turystyczną reprezentowała Prezes Barbara Tutak – która przedstawiła uczestniczącym w spotkaniu prezentację na temat „Trendów turystycznych w branży w 2020 r.”

Część panelową zdominowała zatem rozmowa o potrzebach personalizowania ofert i znalezieniu skutecznej drogi w dotarciu do konsumenta.

Prezentacja ze spotkania dostępna do pobrania w Strefie dla członków WOT.