Turystyka w czasie i po pandemii koronawirusa

W odpowiedzi na zapotrzebowanie dotyczące sprawdzonych, rzetelnych informacji, badań i analiz dotyczących turystyki, Warszawska Organizacja Turystyczna gromadzi szereg przydatnych materiałów, które prezentujemy na  naszej stronie internetowej w zakładce „wiedza”.

Aktualnie polecamy materiał przygotowany przez European Cities Marketing dot. m.in. roli organizacji turystycznych w obliczu zmian związanych z Covid-19.

W raporcie tym zapoznać się można z prognozowanym modelem działania i prognozowanym czasem trwania efektów kryzysu.

Model wychodzenia z kwarantanny, opracowany ECM w oparciu o dane WHO, przewiduje zniesienie ograniczeń w przemieszczaniu się w Q2 2021. Zastrzega jednak, że obowiązywać mogą lokalne ograniczenia wynikające z miejscowych nawrotów choroby i potrzeby ochrony grup ryzyka. Model zakłada, że zniesienie ograniczeń będzie nierównomierne, zależne od lokalnej sytuacji i decyzji władz.