Uaktualniony Program Wsparcia Fam Tripów WOT

Rozpoczynamy nabór wniosków na wsparcie organizacji fam tripów przez członków Warszawskiej Organizacji Turystycznej. Zapraszamy do zapoznania się z uaktualnionymi materiałami w Strefie dla członków WOT pod tym linkiem

Program Wsparcia Fam Tripów WOT jest skierowany do członków naszego stowarzyszenia. Zakłada finansowe, logistyczne i wizerunkowe wsparcie realizowanych przez nich wizyt studyjnych dla organizatorów wydarzeń.