Uwagi WOT do Krajowego Planu Odbudowy

11 marca 2021 przekazaliśmy na ręce Ministra Guta-Mostowego oraz Prezesa POT Rafała Szlachty uwagi do rządowego dokumentu „Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności”, a także komentarz do przygotowanego przez Polską Organizację Turystyczną dokumentu „Turystyka w projekcie Krajowego Planu Odbudowy”. Nasze zastrzeżenia do projektu KPO, który znajduje się obecnie w procesie konsultacji społecznych, dotyczą głównie rządowego priorytetu jakim jest dywersyfikacja przedsiębiorstw turystycznych i okołoturystycznych. W naszej opinii dywersyfikacja rozumiana jako „zmiana/rozszerzenie profilu działalności” przedsiębiorstw stwarza poważne zagrożenie dla tej gałęzi gospodarki. Zmniejszenie liczby przedsiębiorców turystycznych spowoduje istotny spadek ilościowy i jakościowy świadczonych usług, co jest szczególnie niekorzystne w obliczu rosnącego w ostatnich latach popytu (krajowego i zagranicznego) na te usługi, a dodatkowo zaprzepaści ponad 30 lat dynamicznego rozwoju polskiej branży turystycznej. Branży, która dziś może śmiało konkurować z analogicznymi sektorami na rynkach europejskich i globalnych.

Więcej naszych uwag do KPO znajdziecie Państwo w piśmie, które można pobrać tutaj.

Przypomnijmy, że przygotowany i obecnie konsultowany przez rząd dokument „Krajowy Program Odbudowy i Zwiększenia Odporności” będzie podstawą do skorzystania przez Polskę z „Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia Odporności”, na który Unia Europejska przeznaczy 750 miliardów euro (w podziale na wszystkich członków). W ramach tych środków Polska może się ubiegać o około 58 miliardów euro, które będą inwestowane w ramach następujących obszarów tematycznych:

  • odporność i konkurencyjność gospodarki – 18,6 miliarda PLN
  • zielona energia i zmniejszenie energochłonności – 28,6 miliarda PLN
  • transformacja cyfrowa – 13,7 miliarda PLN
  • dostępność i jakość ochrony zdrowia – 19,2 miliarda PLN
  • zielona i inteligentna mobilność – 27,4 miliarda PLN

Więcej o Krajowym Programie Odbudowy możecie Państwo znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/planodbudowy/konsultacje-kpo2.
Zachęcamy również do składania własnych uwag do konsultowanego dokumentu za pośrednictwem formularza: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/formularz-zglaszania-uwag-do-kpo-1/