Podsumowanie Walnego Zebrania członków WOT – 15 lutego 2019

W dniu 15 lutego 2019 r. odbyło się Walne Zebranie członków WOT na którym został omówiony i zaakceptowany plan działania na rok 2019 wraz z planem finansowym organizacji.

Zaprezentowany został również plan marketingowy, który powstaje po raz pierwszy we współpracy ze Stołecznym Biurem Turystyki oraz Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną.

Członkowie WOT mieli okazję do dyskusji i zgłaszania wolnych wniosków z obszaru turystyki.  Gospodarz spotkania Hotel Raffles Europejski przygotował dla chętnych możliwość zwiedzenia wnętrz obiektu.

Bardzo dziękujemy wszystkim za liczne przybycie.