Walne zebranie członków WOT

W dniu 9 czerwca 2020 r. Zarząd WOT podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia.

Zgodnie z w/w uchwałą Zarządu, Walne Zebranie  odbędzie się  w Warszawskim Centrum Expo XXI ( I piętro, sala C, ul. Prądzyńskiego 12/14) w terminie:

 • 9 lipca 2020, godz. 10.00 – pierwszy termin
 • 9 lipca 2020, godz. 10.15 – drugi termin

Agenda Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania WOT.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej na potrzeby Walnego Zebrania.
 3. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Potwierdzenie liczby uczestników z prawem do głosowania        
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.

Porządek obrad

 1. Słowo wstępne od Prezesa WOT, sprawozdanie z działalności Rady Programowej za rok 2019, podsumowanie działań WOT za 2019 r.
 2. Przedstawienie planu Działania i Planu Finansowego na rok 2020.
 3. Głosowanie w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Działania i Planu Finansowego na rok 2020.
 4. Przedstawienie propozycji zmian w statucie WOT.
 5. Głosowanie w przedmiocie przyjęcia zmian w statucie.
 6. Wolne wnioski.
 7. Podsumowanie Walnego Zebrania.

Materiały na Walne Zebranie są dostępne na stronie internetowej https://wot.waw.pl/walne-zebranie-czlonkow-wot-2020/