Walne Zebranie członków WOT – ODWOŁANE

Zgodnie z zalecaniami władz centralnych i samorządowych ze względu na profilaktykę epidemiologiczną Zarząd WOT w porozumieniu z Radą Programową WOT podjął decyzję o odwołaniu posiedzenia Walnego Zebrania członków WOT zaplanowanego na 19 marca 2020 r.

Nowy termin spotkania zostanie ustalony w momencie gdy tylko pozwoli na to sytuacja.

Agenda Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania WOT.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej na potrzeby Walnego Zebrania.
 3. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Potwierdzenie liczby uczestników z prawem do głosowania.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.

Porządek obrad:

 1. Słowo wstępne od Prezesa WOT – sprawozdanie z działalności Rady Programowej za rok 2019, podsumowanie działań WOT za 2019 r.
 2. Przedstawienie planu Działania i Planu Finansowego na rok 2020.
 3. Głosowanie w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Działania i Planu Finansowego na rok 2020.
 4. Przedstawienie propozycji zmian w statucie WOT.
 5. Głosowanie w przedmiocie przyjęcia zmian w statucie.
 6. Wolne wnioski (analiza bieżącej sytuacji w turystyce przyjazdowej w obliczu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 ).
 7. Podsumowanie Walnego Zebrania.