Warszawa biznesowym liderem regionu

Warszawa to jeden z trzech największych ośrodków usług biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W stolicy działa obecnie 321 centrów usług, które zatrudniają 70,8 tys. osób. Tak wynika z najnowszego raportu ABSL „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Warszawie”.

Według analiz Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych  (ABSL), Warszawa stoi na czele najważniejszych ośrodków w Polsce, w których prężnie rozwija się ten sektor, odpowiadający za ok. 3,5 proc. PKB Polski. W latach 2016-2021 odnotowano 87,4 procentowy wzrost zatrudnienia, który był wyższy od ogólnopolskiego (67,2%). W tym czasie powstało 105 nowych centrów usług, w których utworzono 14,3 tys. nowych miejsc pracy.

Główną kategorią procesów obsługiwanych w Warszawie są tzw. usługi wspólne, świadczone przez centra usług wspólnych oraz globalne centra usług biznesowych (SSC/GBS), a także obsługa procesów biznesowych (BPO). Wzrost wartości eksportu usług opartych na wiedzy (KIBS, knowledge intensive business services) przekłada się na wyniki finansowe całego sektora usług biznesowych, który stanowi jeden z filarów stabilizujących polską gospodarkę.

– Od wejścia Polski do UE, liczba centrów wzrosła sześciokrotnie. Najwięcej centrów w Warszawie powstało w latach 2018-2019. Wraz z pojawieniem się pandemii COVID-19, liczba nowych podmiotów spadła, ale pomimo to sektor rośnie. W Warszawie zlokalizowana jest ponad jedna trzecia centrów IT w Polsce i około 30% centrów hybrydowych  – podkreśla Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Pandemia nie tylko nie zakończyła rynku pracownika, ale poprzez rosnące zapotrzebowanie na określone kompetencje, zaostrzyła walkę o talenty. Wyniki tego raportu potwierdzają, że sektor nowoczesnych usług biznesowych jest jednym z pięciu najbardziej perspektywicznych obszarów doskonałości gospodarczej aglomeracji warszawskiej do 2040 roku. Warszawa jest metropolią, której mieszkańcy są doskonale wykształceni, nie dziwi więc fakt, że sektor nowoczesnych usług biznesowych postawił na Warszawę – dodaje.

Procesy oparte na wiedzy

Inwestorzy odpowiedzialni za lokalizację centrów nowoczesnych usług biznesowych podejmują decyzje biorąc pod uwagę szereg czynników, w zależności od charakteru centrum usług biznesowych. Z badań ABSL wynika, że centra wiedzochłonnych usług biznesowych lub centrale regionalne są zazwyczaj tworzone w dużych miastach o metropolitalnym charakterze, zwłaszcza miastach stołecznych.

Najnowsze dane potwierdzają, że systematycznie wzrasta stopień złożoności usług realizowanych w Polsce. Widoczny jest wyraźny trend w kierunku większej roli kompleksowych procesów.  Następuje transfer od prostych usług administracyjno-operacyjnych w stronę bardziej zaawansowanych procesów, takich jak zarządzanie ryzykiem czy prognozowanie. Centra realizujące najbardziej złożone procesy, zlokalizowane są głównie w stolicy – powiedział mówił referując raport dr hab. Stanisław Umiński, ekspert ABSL.

Popyt na kompetencje przyszłości

Z analiz ABSL Strategic Foresight wynika, że łączne zatrudnienie w sektorze w Polsce może w ciągu 10 lat wzrosnąć do 650 000 osób. Może to oznaczać wzrost zatrudnienia w Warszawie do poziomu 129,5 tys. osób (CAGR w latach 2021-2031 równy 6,2%). Będzie się to wiązało z koniecznością pozyskania pracowników posiadających kompetencje przyszłości.

Obecne trendy na rynku pracy, takie jak dynamiczny rozwój nowych technologii i automatyzacja, rewolucja technologiczna (IPA, RPA, AI, hyperpersonalizacja) oraz lokowanie w Warszawie inwestycji infrastrukturalnych z zakresu rozwiązań chmurowych – wzmacniają popyt na systemowe rozwiązania obejmujące poszerzanie kompetencji cyfrowych. Według ABSL firmy będą inwestować w stanowiska pracy polegające na łączeniu różnych funkcji i umiejętności, wymagające zarówno kompetencji cyfrowych jak i miękkich. Co ciekawe, według raportu, większość kandydatów do pracy w Warszawie patrzy na ten trend z optymizmem, nie obawiając się cyfryzacji i dostrzegając nowe możliwości, jakie za sobą niesie.

Warszawa w światowej czołówce

Warszawa to miasto otwarte i nowoczesne. Jej centralna lokalizacja w Europie Środkowo-Wschodniej, konkurencyjny rynek pracy, zróżnicowana oferta biurowa, a przede wszystkim wysoka jakość życia w stolicy – to tylko niektóre zalety Warszawy dostrzegane przez inwestorów. – Tworzenie i wdrażanie kompleksowej obsługi inwestora to jeden z priorytetów m.st. Warszawy, który znalazł się oczywiście w programie rozwoju miasta. W ramach wprowadzanej Strategii #Warszawa2030 jednym z celów szczegółowych jest „Inwestuj w Warszawie”, którego realizacja ma istotnie wpłynąć na wzrost zainteresowania stolicą jako miastem, gdzie warto lokować kapitał. Głównie chodzi nam o przyciąganie talentów, generowanie innowacji i wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, ale też branży kreatywnej. Chcemy również, żeby Warszawa stała się hubem dla startupów w Europie Środkowo-Wschodniej – mówi Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego.

W 2019 roku został utworzony Wydział Obsługi Inwestora, który działa w ramach Biura Rozwoju Gospodarczego. Zespół ten pełni rolę wprowadzającą dla inwestorów poszukujących nowych lokalizacji, jak również współpracuje na co dzień z firmami już obecnymi na stołecznym rynku.  W Warszawie zainwestowali już m.in. Goldman Sachs, Google, BNP Paribas czy JP Morgan, a obecnie już ponad 30 firm z listy Fortune Global 500 posiada w stolicy swoje centra usług dla biznesu. W rankingu fDi Intelligence „Europejskie miasta i regiony przyszłości 2020/21” stolica Polski zajmuje 2. pozycję w kategorii europejskich miast przyjaznych dla biznesu (Business Friendliness), bezpośrednio za Londynem.

W głównym zestawieniu miast przyszłości pod względem przyciągania inwestycji zagranicznych, Warszawa zajęła 6. pozycję w Europie i 1. w Europie Wschodniej. Warszawa jest też liderem w Europie Środkowo-Wschodniej w obszarze oferty nowoczesnej powierzchni biurowej. W chwili obecnej ma 50,5 % udział w ogólnopolskim rynku zostawiając w tyle pozostałe kluczowe miasta (np. Kraków 13 %, Wrocław 10,5%). Oferuje w sumie ponad 6 mln m2 powierzchni biurowej, co czyni ją atrakcyjną w oczach inwestorów z całego świata. Nowo powstające warszawskie biura wyróżniają się na skalę europejską nowoczesnością – elastyczną aranżacją przestrzeni, dostosowaną do potrzeb nowej generacji pracowników, a certyfikaty BREEAM i LEED są standardem(systemy oceny budynków m.in. pod kątem energooszczędności i wykorzystania ekologicznych materiałów budowlanych).

Raport „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Warszawie” został przygotowany na zlecenie m.st. Warszawy. Z dokumentem można zapoznać się na stronie www.um.warszawa.pl

 

Źródło: Urząd m.st. Warszawy