Warszawa gospodarzem międzynarodowej konferencji ACHS 2028!

Miasto Warszawa zostało wybrane na gospodarza największej na świecie konferencji badaczy dziedzictwa – organizowanej przez Association of Critical Heritage Studies (ACHS) – która odbędzie się w 2028 roku. Decyzja ta została podjęta podczas ostatniej konferencji ACHS, która miała miejsce w dniach 3-6 czerwca 2023 roku w Galway, Irlandia.

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, w tym nowo powołana Katedra UNESCO ds. publicznych i globalnych procesów zarządzania niematerialnym dziedzictwem kulturowym, będą pełnić rolę gospodarza tego prestiżowego wydarzenia. Konferencja ACHS przyciąga co dwa lata około 600 delegatów z całego świata, a jej organizacja w Polsce będzie pierwszym takim wydarzeniem.

Warszawa została wybrana dzięki staraniom wielu osób i instytucji, w tym dr hab. Hanny Schreiber z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, która przez cztery lata koordynowała grupę badawczą Intangible Heritage (ICH) Researchers Network w ramach ACHS. W skład polskiej delegacji, która prezentowała kandydaturę Warszawy, weszli także Andrzej Jakubowski z Polskiej Akademii Nauk, Monika Stobiecka z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego oraz Paweł Mrowiński z Biura Promocji Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

Dr hab. Hanna Schreiber podkreśliła znaczenie konferencji jako platformy dla intensywnych dyskusji i wymiany doświadczeń w dziedzinie badań nad dziedzictwem. Organizacją konferencji w Warszawie zajmie się firma Symposium Cracoviense.

Starania o pozyskanie tego wydarzenia dla Polski wspierały również Warszawska Organizacja Turystyczna/Warsaw Convention Bureau oraz Polska Organizacja Turystyczna/Poland Convention Bureau, podkreślając swoje zaangażowanie w promocję Warszawy jako miejsca spotkań naukowych i kulturalnych na arenie międzynarodowej.