Warszawa z tytułem “business friendly city of the year”

Warszawa została nagrodzona tytułem „business friendly city of the year” podczas Emerging Europe, konkursu skupiającego najciekawsze firmy i przedsięwzięcia z całej Europy Środkowej i Wschodniej. Konkurs uwzględnia łącznie 17 kategorii nagród. 13 z nich wybieranych jest przez jury, dwie są przyznawane przez Radę ds. Emerging Europe, a dwie kolejne nagrody wyłaniane są w plebiscycie. Kategorie nagród uwzględniają kluczowe elementy, takie jak podnoszenie świadomości, rozwój społeczny i wzrost gospodarczy. Z radością informujemy również, że w kategorii „Urban Renewal Project of the Year” zwyciężyło Centrum Praskie Koneser. Zresztą Polska miała w konkursie Emerging Europe bardzo silną reprezentację: z naszego kraju nagrodzono 15 projektów w 8 kategoriach. Nie ulega wątpliwości fakt, że udział polskich firm, organizacji czy miast w globalnych rankingach to pozytywny sygnał mówiący o otwartości rodzimych przedsięwzięć na międzynarodową arenę oraz skutecznych działaniach promocyjnych prowadzonych na rynkach zagranicznych.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom, a Zagranicznemu Przedstawicielstwu POT w Londynie dziękujemy za odbiór nagrody!