Warszawska Organizacja Turystyczna na Międzynarodowej Konferencji City Destinations Alliance

W dniach 24-26 kwietnia 2024 r., wraz ze Stołecznym Biurem Turystyki, mieliśmy przyjemność uczestniczyć w międzynarodowej konferencji „Reality Check! On Fact and Fictions in Urban Tourism”, zorganizowanej przez City Destinations Alliance (CityDNA) w Bolonii. Konferencja zgromadziła ponad 225 specjalistów z branży turystyki miejskiej, oferując platformę do dyskusji na temat aktualnych wyzwań i możliwości w turystyce miejskiej, ze szczególnym naciskiem na autentyczność, zrównoważony rozwój i tworzenie znaczących doświadczeń dla odwiedzających.

Oto komunikat prasowy wydarzenia:

City Destinations Alliance (CityDNA) pomyślnie zakończyło doroczną Międzynarodową Konferencję i Zgromadzenie Ogólne w dniu 26 kwietnia 2024 r., po trzech dniach dynamicznych dyskusji i innowacyjnych prezentacji w historycznym mieście Bolonia. Temat „Sprawdzanie rzeczywistości! O faktach i fikcjach w turystyce miejskiej” konferencja zgromadziła ponad 225 specjalistów z zakresu turystyki miejskiej, aby stawić czoła zmieniającym się wyzwaniom i możliwościom w turystyce miejskiej, kładąc krytyczny nacisk na autentyczność, zrównoważony rozwój i tworzenie znaczących doświadczeń odwiedzających.

Konferencja, prowadzona i moderowana przez Group NAO, obejmowała różnorodne sesje poświęcone różnym aspektom turystyki miejskiej, od zrównoważonego rozwoju po integrację technologii. Do najważniejszych wydarzeń zaliczały się krytyczne spostrzeżenia na temat autentyczności w epoce rosnącego wpływu technologii cyfrowych, strategiczne dyskusje na temat praktyk zrównoważonej turystyki oraz wprowadzenie najnowocześniejszych technologii w celu poprawy doświadczeń odwiedzających.

Oto podsumowanie najważniejszych wydarzeń konferencji:

Zrównoważona turystyka miejska:

Eksperci podkreślili potrzebę zrównoważonego rozwoju w turystyce, prezentując innowacyjne strategie minimalizacji wpływu na środowisko i promowania praktyk odpowiedzialnego podróżowania.

Technologia i autentyczność:

Podczas konferencji badano, w jaki sposób technologia, w tym sztuczna inteligencja i rzeczywistość rozszerzona, jest wykorzystywana do zwiększania autentyczności doświadczeń kulturowych bez uszczerbku dla tradycyjnych wartości.

Odporność na kryzysy:

Lwów przedstawił swoje strategie adaptacyjne w obliczu kryzysu, oferując przejmujący przykład odporności, koncentrując się na włączeniu społecznym i wsparciu społeczności jako fundamentach ożywienia gospodarczego i zrównoważonego wzrostu.

Strategie rozproszenia gości:

Dyskusja panelowa dostarczyła wglądu w skuteczność strategii rozproszenia w łagodzeniu zatorów turystycznych i poprawianiu lokalnych doświadczeń.

Zaangażowanie społeczności:

Sesje podkreślały rolę DMO w turystyce społecznościowej, pokazując, w jaki sposób zaangażowanie społeczności może prowadzić do lepszych wrażeń gości i lepszego samopoczucia społeczności.

Nowo wybrana prezes City Destinations Alliance, Barbara Jamison-Woods, stwierdziła: „Tegoroczna konferencja nie tylko zapewniła platformę do skłaniających do myślenia dyskusji, ale także wyznaczyła dynamiczny kurs dla naszych przyszłych wysiłków. Zależy nam na ciągłym badaniu innowacyjnych podejść do turystyki miejskiej i gospodarki turystycznej, które są zrównoważone, włączające i wywierają wpływ”.

Uczestnicy mieli okazję usłyszeć od członków i miejsc docelowych (Aarhus, Amsterdam, Antwerpia, Bolonia, Kopenhaga, Florencja, Glasgow, Helsinki, Lublana, Lwów, Reykjavik, Rotterdam, Turyn, Walencja, Veluwe Arnhem Nijmegen, Wilno), a także partnerów CityDNA i współpracownicy (ForwardKeys, GDS-Movement, IMEX, Modul University, Simpleview, The Data Appeal Company, TOPOSOPHY) oraz firmy i uniwersytety (Cesarine, CitizenLab, DataEthics, InHolland University, Mastercard, MiPrendoeMiPortoVia, RAUWcc, SCOTO, The Travel Foundation, Uncomfortable Oksfordu, Uniwersytetu w Glasgow).

Tegoroczna konferencja przygotowała grunt pod szereg inicjatyw mających na celu zwiększenie efektywności, zrównoważonego rozwoju i autentyczności turystyki miejskiej. City Destinations Alliance w dalszym ciągu stara się wspierać środowisko, w którym profesjonaliści z branży turystycznej mogą prosperować, a miasta mogą w sposób zrównoważony zarządzać swoimi zasobami kulturalnymi, społecznymi i środowiskowymi.

źródło: https://citydestinationsalliance.eu/authenticity-and-innovation-at-the-forefront-of-city-destinations-alliances-reality-check-international-conference/