Warsztat szkoleniowy dla członków i partnerów Warszawskiej Organizacji Turystycznej

15 grudnia 2020, w formule online odbył się warsztat szkoleniowy dla członków i partnerów Warszawskiej Organizacji Turystycznej. Celem warsztatu zrealizowanego na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej była identyfikacja dobrych praktyk w zakresie zarządzania biznesem turystycznym w trakcie kryzysu pandemicznego oraz po jego zakończeniu. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszym wydarzeniu!

Poniżej przedstawiamy program warsztatów, można również pobrać prezentację ze spotkania:

 1. Trendy w turystyce wypoczynkowej i  MICE
 2. Wytyczne do działania w trakcie i po ustaniu pandemii
 3. Efektywne działania w obszarze turystyki wypoczynkowej i MICE realizowane w 2020 r.:
  • promocja ofert realizowanych za PBT,
  • działania promocyjne w mediach społecznościowych w czasie lockdown’u
  • kampania „Warszawa to nie tylko”
  • nowe narzędzia w obszarze t. wypoczynkowej i MICE (wirtualne podróże, elastyczna oferta)
  • pozyskiwanie wydarzeń do roku 2026 (stan bieżący, planowane działania)
  • promocja wydarzeń online i hybrydowych w obszarze MICE
 4. Działania  planowane w 2021 r.
  • Jak zachęcić turystów do przyjazdu w okresie post-pandemicznym?
  • Dobre praktyki w zakresie innowacji – zmiana istniejących ‘produktów turystycznych’ w ‘centra doświadczeń’.
 •  
 1.  

 

Materiały do pobrania: