Warsztaty członków WOT

7 edycja warsztatów networkingowych członków WOT odbyła się 30 marca w gościnnych progach Elektrowni Powiśle.

Swoją obecność na wydarzeniu potwierdziło ponad 90 przedstawicieli członków stowarzyszenia. Była to największa frekwencja w historii organizacji warsztatów, co potwierdza opinię, że warsztaty są najlepiej ocenianym benefitem z przynależności do stowarzyszenia. Coroczne spotkania (odbywają się dwukrotnie w ciągu roku) dają szanse za rozmowy i wspólne wypracowywanie nowych ofert i ulepszanie dotychczasowych. Pomysłów i inspiracji do współpracy nie brakuje.

Spotkanie stanowiło też doskonałą okazję do rozmów i zapoznania się z ofertą nowych członków, których grono od ostatniego, październikowego spotkania poszerzyło się o 9 podmiotów z branży turystycznej.

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję podczas indywidualnych rozmów spotkać się z Łódzką Organizacją Turystyczną, która z racji bliskiej współpracy z WOT została zaproszona przez Zarząd do udziału w warsztatach.

Szczególne podziękowania należą się Elektrowni Powiśle za gościnność i stworzenie wyjątkowej atmosfery wydarzenia.