Warsztaty przygotowujące produkty turystyczne dla Pragi

wrz 20, 2018

Dzięki wspólnej inicjatywnie Warszawskiej Organizacji Turystycznej i Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy 18 września 2018 w Muzeum Warszawskiej Pragi odbyły się warsztaty, których celem było stworzenie koncepcji nowych produktów turystycznych dla warszawskiej Pragi. Wykorzystując kooperację przedstawicieli różnych branż i sektorów (lokalny samorząd, instytucje kultury, touroperatorzy i organizatorzy atrakcji turystycznych, hotele i lokalne stowarzyszenia) na warsztatach przygotowywano koncepcje produktów, które z jednej strony będą pozwalały na efektywny rozwój turystyczny Pragi i wykorzystanie jej wielkiego potencjału kulturowego i społecznego, ale które z drugiej strony będą wspierały prowadzony przez Urząd Miasta projekt rewitalizacji oraz będą przeciwdziałały takim negatywnym zjawiskom jak gentryfikacja czy tzw. „overtourism”.

Warsztaty zostały przeprowadzone w metodologii service design, która pozwala na tworzenie innowacyjnych produktów i usług zorientowanych na doświadczenie klienta, jego satysfakcję oraz optymalizację usług zgodnie z priorytetami wdrażających je organizacji. W trakcie warsztatów każdy z uczestników miał okazję podzielić się własnymi pomysłami i doświadczeniami, dzięki czemu w pierwszym etapie prac powstawały kreatywne pomysły, które w późniejszej fazie przybrały formę określonych, nazwanych konceptów produktowych.

Dla WOT i Urzędu Miasta jest to dopiero początek prac związanych z tworzeniem i promocją nowych (i istniejących już) produktów turystycznych rewitalizowanej Pragi. Wypracowane koncepty zostaną poddane testom wdrożeniowym przez członków WOT, by następnie, wciąż monitorowane i udoskonalane, wejść na stałe do warszawskiej oferty turystycznej.

Już niedługo podzielimy się z członkami WOT konceptami produktowymi i ogłosimy kolejne etapy prac nad tym projektem.

Zapraszamy do współpracy oraz dziękujemy za zaangażowanie i kreatywne pomysły!