Warsztaty WOT na PGE Narodowym

22 września 2021 na PGE Narodowym odbyły się tegoroczne warsztaty networkingowe Warszawskiej Organizacji Turystycznej, w których udział wzięło 59 przedstawicieli 35 firm i instytucji członkowskich.

Celem warsztatów jest zawiązywanie i zacieśnianie relacji biznesowych między podmiotami z różnych sektorów turystyki leisure i MICE, a tym samym tworzenie nowych produktów i usług w ramach oferty promowanej przez WOT i poszczególnych jej członków. Wysoka frekwencja i intensywność rozmów stolikowych świadczyły o silnej potrzebie lokalnej branży do dynamicznego restartu po wielomiesięcznej przerwie, a wśród tematów rozmów przewijały się między innymi kwestie dotyczące konieczności adaptacji dotychczasowych usług i produktów do nowej rzeczywistości – nowej zarówno po stronie podaży jak i popytu. Do pozytywnego myślenia o najbliższej przyszłości na pewno nastraja liczba projektów promocyjnych, które dyskutowali członkowie WOT, jak na przykład wspólne akcje marketingowe, wizyty zagranicznych i krajowych klientów czy wyjazdy zagraniczne w celu promowania oferty Warszawy na konkretne wydarzenia.

Liczymy, że sukces tej edycji warsztatów networkingowych będzie zapowiedzią nieprzerwanego już kolejnymi zamknięciami odradzania się turystyki wypoczynkowej i konferencyjnej w Warszawie.