Warsztaty z branżą z Izraela

Na zakończenie podroży dwunastu gości z Izraela, wśród których znaleźli się przedstawiciele tour operatorów i dziennikarzy odbyły się w Gdańsku warsztaty z udziałem polskiej branży turystycznej.

Spotkania zostały zaplanowane przez Polską Organizację Turystyczną w cyklu „Buy Poland”

Kolejne będą odbywać się w trakcie podróży touroperatorów z różnych rynków zagranicznych i mają za zadanie ułatwić kontakt z polską branżą turystyki przyjazdowej. Działanie to POT określa jako wsparcie dla branży zajmującej się turystyką przyjazdową do Polski.

W planie POT ma jeszcze organizację 7 takich wydarzeń.

Kolejne z udziałem przedstawicieli skandynawskiej, litewskiej i łotewskiej branży turystycznej odbędą się w Krakowie.

Będziemy na nich także obecni.