WOT członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP

„W ostatnich miesiącach prowadzimy bardzo intensywne prace w obszarze lobbowania w instytucjach administracji publicznej na rzecz naszych przedsiębiorców i warszawskiej branży w ogóle. Szukając najskuteczniejszych metod dojścia z postulatami naszych członków do przedstawicieli rządu postanowiliśmy, wspólnie z innymi organizacjami branżowymi, z których wiele należy do Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, przystąpić jako WOT do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw (https://rzecznikmsp.gov.pl/instytucja-rzecznika/rada-przedsiebiorcow/).

Rada ta jest organem opiniodawczym i doradczym Rzecznika oraz zapewnia stały i bezpośredni kontakt Rzecznika ze środowiskiem przedsiębiorców. Przynależność do Rady oraz możliwość współtworzenia Zespołów Roboczych pomoże efektywnie reprezentować interes naszych członków wobec kluczowych w Polsce instytucji ustawodawczych i wykonawczych – zarówno teraz, w czasie kryzysu, jak i w okresie powrotu do nowej normalności.

W chwili obecnej do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP należą m.in. Polska Izba Turystyki, Krakowska Izba Turystyki, Wielkopolska Izba Turystyki, Krajowa Izba Targowa, Polska Izba Przemysłu Targowego, Stowarzyszenie Hotele Historyczne w Polsce, Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu, Krajowa Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, a jednym z zespołów roboczych Rady jest Zespół Roboczy ds. Turystyki i Rekreacji.”