WOT partnerem programu Poland Meetings Destination

16 marca 2015 na Stadionie Narodowym zaczyna się Meetings Week – tygodniowy cykl konferencji Przemysłu Spotkań. Przemysł Spotkań jest najmniej znanym przemysłem w Polsce. W rozwiniętych krajach Unii PS generuje 3-4% GDP. W Wielkiej Brytanii jest 17 pod względem wielkości i zapewnia 1 milion miejsc pracy rocznie.

Inicjatywę od początku wspiera Warszawska Organizacja Turystyczna i Warsaw Convention Bureau. Monika Białkowska i Mateusz Czerwiński wezmą udział w panelach dyskusyjnych. Ponadto wspólnie z Zamkiem Królewskim i Muzeum Narodowym WOT zorganizował dla uczestników Meetings Week bezpłatne zwiedzanie Galerii Lanckorońskich w Zamku Królewskim i Galerii Faras w Muzeum Narodowym.

Więcej na