WOT wspólnie z partnerami branżowymi apeluje o wprowadzenie Polskiego Bonu Targowego

Po 12 miesiącach niemal całkowitego zamrożenie branży targowej, wspólnie z Ogólnopolską Federacją Przedsiębiorców, Krajową Izbą Targową oraz Ptak Warsaw Expo, zwróciliśmy się do Ministra Andrzeja Guta-Mostowego i Podsekretarz Stanu Olgi Semeniuk z propozycją wprowadzenia przez Rząd nowego narzędzia wsparcia dla sektora targów i konferencji: „Polskiego Bonu Targowego”.

Narzędzie to miałoby przybrać formę finansowego wsparcia państwa dla wszystkich przedsiębiorców, organizacji, stowarzyszeń i instytucji, które korzystają z targów jako efektywnego sposobu dotarcia do konsumentów, kontrahentów biznesowych i innych interesariuszy. Polski Bon Targowy mógłby przybrać postać dopłaty do stoiska targowego na wszystkich targach w Polsce dla wspomnianych podmiotów ze wszystkich sektorów gospodarki oraz dziedzin życia kulturalnego i społecznego, w szczególności w obszarach najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19. Byłaby to kontynuacja pomysłu Ministerstwa w odniesieniu do Bonu Turystycznego. Więcej o inicjatywie można przeczytać w naszym piśmie.