WOT współtworzy wytyczne dla odmrażania branży spotkań

19 maja 2020 w Pałacu Kultury i Nauki oraz w formule online odbyło się spotkanie Rady ds. Bezpiecznego Eventu (której WOT jest członkiem) z Zastępcą Prezydenta Warszawy Panem Pawłem Rabiejem oraz Radną Warszawy Panią Anną Auksel-Sekutowicz, w trakcie którego zatwierdzone zostały wytyczne i procedury dla odmrażania polskiej branży spotkań. Wytyczne te zostaną przekazane do Ministerstwa Rozwoju z prośbą o ich wdrożenie.

Celem spotkania Rady ds. Bezpiecznego Eventu z władzami Warszawy było wypracowanie wspólnego dokumentu (dostępnego tutaj) opisującego procedury i zalecenia dla wszelkiego rodzaju wydarzeń: wydarzeń korporacyjnych, targów, kongresów i konferencji, imprez kulturalnych czy sportowych oraz szeregu innych eventów.  Dokument został opracowany na bazie doświadczeń organizacji międzynarodowych europejskich i amerykańskich oraz skonsultowany nie tylko z wieloma przedstawicielami całej branży, ale także z ekspertami ds. bezpieczeństwa, epidemiologii oraz prawa, którzy wsparli prace Rady swoim doświadczeniem i wiedzą.

Warszawa jako pierwsze miasto w Polsce może pochwalić się takim dokumentem, który przygotowany został także na potrzeby innych miast w Polsce. Wspólne hasło dla Warszawy to: „Warszawa. Miasto bezpiecznych eventów”. Chcielibyśmy, aby dzięki temu dokumentowi i wytycznym w nim zawartych, Warszawa zainicjowała proces wprowadzania tych zaleceń we wszystkich miastach w Polsce w okresie odmrażania branży MICE, która ma dla każdego z miast wielkie znaczenia i kreuje kilkaset tysięcy miejsc pracy w skali całego kraju.