Wsparcie pobytu uczniów z Chicago w Warszawie

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” (SWP), przy naszym wsparciu zorganizowało pobyt dla 67 uczniów szkół: ST FERDINAND POLISH SCHOOL, KOLBE SCHOOL OF POLISH LANGUAGE, T. KOŚCIUSZKO SCHOOL OF POLISH LAN, HENRYK SIENKIEWICZ POLISH SCHOOL NF. Wszystkie z Chicago.

Pobyt w Polsce, w tym w Warszawie realizowany był w ramach programu Polonijnego Centrum Turystyki SWP „Polska zawsze na Was czeka” skierowanego do  osób polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami RP.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”  od ponad 30 lat wspiera środowiska polonijne na całym świecie, uznając turystykę za jedną z głównych form oddziaływania na Polonię. Podróże do Polski, Polonii i Polaków zamieszkujących za granicą stanowią także perspektywiczny segment polskiego rynku turystycznego.

„Polska zawsze na Was czeka” jest programem Polonijnego Centrum Turystyki SWP skierowanym do osób polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami RP, wzmacniającym przyjazdy do Polski, wykorzystującym turystykę jako narzędzie kształtowania tożsamości narodowej, poznawania dziedzictwa kulturowego szczególnie wśród młodzieży polonijnej.

Młodzież gościła w Warszawie w dniach 19-20.11 i miała okazję zwiedzić Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski, obejrzeć widoki z tarasu widokowego PKiN.

Rynek amerykański stanowi niezwykle duży i nie w pełni wykorzystany potencjał dla turystyki przyjazdowej do Polski.

Polonia jest naturalnym segmentem, do którego jako Warszawa chcemy kierować nasz promocyjny przekaz i zapraszać do zwiedzania stolicy Polski.

 

Zdjęcia: Stowarzyszenie Wspólnota Polska