Wspólne stanowisko 4 Metropolitalnych Organizacji Turystycznych Łódź / Warszawa / Gdańsk / Poznań

Zapraszamy do zapoznania się ze wspólnym stanowiskiem 4 Metropolitalnych Organizacji Turystycznych (Łódź / Warszawa / Gdańsk / Poznań).