Współpraca ze środowiskiem akademickim

paź 26, 2018

Warsaw CvB intensywnie współpracuje z warszawskim środowiskiem akademickim przy pozyskiwaniu międzynarodowych kongresów do stolicy Polski. W ramach działań Warszawskiego Klubu Ambasadora Kongresów Polskich, który Warsaw CvB-WOT prowadzi wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną i Stowarzyszeniem „Konferencje i Kongresy w Polsce”, 22 października 2018 przyjęliśmy zaproszenie na spotkanie od Fundacji Politechniki Warszawskiej oraz naszego członka – firmy Global Congress. Na spotkaniu zaprezentowaliśmy zakres udzielanego przez nas wsparcia dla przedstawicieli lokalnej nauki przy wspólnych staraniach o kongresy w Warszawie. Współpraca z Fundacją Politechniki Warszawskiej przy tym projekcie będzie kontynuowana, ponieważ cele naszych organizacji są w wielu punktach zbieżne.