W ogłoszonym przez WOT konkursie na opracowanie pamiątki/gadżetu z Warszawy wpłynęło 16 prac.

Nadesłane projekty miały charakter użytkowy a nie stanowiły indywidualnego, wyróżniającego się pomysłu.

Na posiedzeniu w dniu 18 marca 20210 r., komisja konkursowa w składzie:

  1. Beata Roguska – Główny Specjalista – Wydział Marketingu – Biuro Marketingu Miasta – Urząd M. St. Warszawy
  2. Dorota Huk – Królikowska – Główny Specjalista – Dział Promocji Turystyki, Stołeczne Biuro Turystyki
  3. Jarosław Zuzga – grafik
  4. Rafał Simonides – Polska Organizacja Turystyczna
  5. Maciej First – Mazowiecka Organizacja Turystyczna
  6. Barbara Paszkowska – Warszawska Organizacja Turystyczna

Komisja omówiła nadesłane na konkurs projekty pod względem zgodności z wymogami regulaminu i dokonała oceny.

Członkowie jury zadecydowali o nieprzyznaniu nagrody głównej w konkursie.

Nagrodę wyróżnienie otrzyma projekt SAWA.

Ustalono wznowienie konkursu wraz z nowym regulaminem doprecyzowującym grupę docelową.