Wyniki międzynarodowego badania określającego wpływy Covid-19 na sektor turystyki

Sektor turystyczny szczególnie mocno ucierpiał w wyniku wybuchu pandemii COVID-19. 

Travel Advance jako członek Travel Consul, międzynarodowego stowarzyszenia agencji i organizacji specjalizujących się w marketingu turystycznym, włączył się w przeprowadzenie globalnego badania branży turystycznej w czasach pandemii koronawirusa. Do udziału w badaniu zaproszeni zostali przedstawiciele branży turystycznej z najważniejszych rynków emisyjnych na świecie, zajmujących się dystrybucją produktów turystycznych (właścicieli biur podróży, tour operatorów, agentów sprzedaży – GSA). Celem badania Było szczegółowe zrozumienie obecnej sytuacji, aktualnych potrzeb oraz określenie perspektyw na przyszłość.

Informacje uzyskane podczas badania mają pomóc  w opracowaniu nowych strategii, które wesprą destynacje turystyczne, i inne podmioty z branży turystycznej, by jak najszybciej wznowić ich działalność i sprawnie wrócić do biznesu. Wyniki badania mogą być także przydatne dla wybranych narodowych organizacji turystycznych  by mogły lepiej służyć obecnym i przyszłym potrzebom branży.

Dzisiaj firma Travel Advanced podzieliła się z nami  wynikami międzynarodowego badania branży turystycznej, które zrealizowała we współpracy z Travel Consul. W zrealizowanym w maju br. internetowym badaniu ponad 900 organizatorów turystyki z całego świata określiło jaki wpływ będzie miała pandemia COVID-19 na ich działalność. Ankietę dystrybuowaliśmy także wśród członków naszego stowarzyszenia.

Tym z Państwa którzy wzięli udział w tyj przedsięwzięciu serdecznie dziękujemy za pomoc i poświęcony czas.

Z wyników przeprowadzonych badań wynika, że za najlepsze źródło informacji w czasie pandemii aż 69% respondentów uznało izby turystyczne, zrzeszenia tour operatorów i biur podróży.

Na następnych pozycjach wymieniano DMO’s, media branżowe, rząd i znajomych z branży.

Przez ostatnie trzy miesiące staraliśmy się być dla Państwa rzetelnym źródłem informacji, staraliśmy się doraźnie i systemowo wspierać członków stowarzyszenia. Komunikacje zewnętrzną zamieniliśmy na bezpośredni mailing do członków, byliśmy pośrednikiem w dialogu pomiędzy przedsiębiorcami, administracją publiczną i samorządową. Działaliśmy w oparciu o specjalnie skonstruowany na czas kryzysu plan. Nie rezygnowaliśmy z działań marketingowych, ale ograniczyliśmy znacznie ich koszty, dostosowaliśmy je do rzeczywistej sytuacji.

Mocno wierzymy, ze turystyka w Warszawie odbuduje się z naszym wspólnym udziałem!

Wyniki przeprowadzonego badania – tutaj

Materiał prasowy – tutaj