XXV Forum Konsultacyjne Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

17 czerwca 2020 wzięliśmy udział w  XXV Forum Konsultacyjnym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli roboczym spotkaniu Urzędu m.st. Warszawy oraz gmin i powiatów Warszawskiego Obszaru Metropolitalnego.

W trakcie wideokonferencji zaprezentowaliśmy w jaki sposób kilkadziesiąt współpracujących z Warszawą jednostek samorządowych może skutecznie prowadzić swój marketing turystyczny przy wykorzystaniu działań, narzędzi i branżowej synergii oferowanych przez Warszawską Organizację Turystyczną.  Na przykładzie wieloletnich doświadczeń WOT omówiliśmy takie zalety płynące ze współpracy biznesu i samorządu jak między innymi transparentne łączenie funduszy promocyjnych miast, gmin czy powiatów i lokalnych przedsiębiorców. W trakcie spotkania podkreśliliśmy również istotną rolę popytu krajowego, w tym szczególnie mikropodróży i wyjazdów weekendowych, które w nadchodzących miesiącach będą w decydującym stopniu kształtowały polski rynek turystyczny. Wzrost zainteresowania regionalnymi atrakcjami turystycznymi u polskiego konsumenta przedstawiliśmy jako dodatkowy czynnik przemawiający za budowaniem silnej współpracy metropolitalnych gmin i powiatów pod parasolem WOT. Liczymy, że wkrótce grono członków naszej organizacji poszerzy się o sąsiadujące z Warszawą jednostki samorządu terytorialnego.