Zapraszamy do muzeów i galerii

W związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa, obowiązującymi od 1.02.2021 r. i otwarciem muzeów oraz galerii sztuki po długim okresie zastoju, pragniemy zachęcić Warszawiaków do odwiedzania instytucji kultury – przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Robimy to na trzy sposoby:

  1. Reklama instytucji kultury w środkach transportu miejskiego w Warszawie. Emisja materiałów będzie miała miejsce w dniach 22-28.02.2021 r oraz od 8 do 14.03.2021 r.

2. Emisja filmu promującego odwiedziny w warszawskich placówkach kultury. Film emitowany jest na fanpage Warszawskiej Organizacji Turystycznej.

3. Akcja ” Odwiedź Muzeum po pracy” , „Odkrywaj Warszawę” zorganizowana na ulicach miasta. Nyska, która krąży po ulicach Warszawy zapraszała kilkakrotnie do odwiedzenia muzeów.