Wybrano ofertę na przygotowanie raportu MICE

Warszawska Organizacja Turystyczna rozstrzygnęła trwający w dniach 10-24.07.2019 konkurs na przygotowanie nowej edycji raportu „Przemysł Spotkań w Warszawie” za rok 2018. Z dwóch przedstawionych ofert wybrano korzystniejszą ze względu na cenę oraz dodaną wartość merytoryczną opracowania. 

Raport „Przemysł Spotkań w Warszawie 2018” będzie merytorycznie i metodologicznie spójny z edycjami z lat poprzednich oraz zawierać będzie szczegółowe dane opisujące wielkość i charakterystykę lokalnego rynku MICE (konferencje, eventy, targi, wydarzenia motywacyjne i inne spotkania o charakterze biznesowym i naukowym) w 2018 roku. Raport ma w głównej części analitycznej opierać się na danych statystycznych dostarczonych przez Warszawską Organizację Turystyczną (dane statystyczne o lokalnym rynku konferencyjnym zebrane przez firmę Z-Factor w narzędziu Demand Outlook). Opracowanie będzie również zawierać nowe elementy, które podniosą jego wartość merytoryczną i marketingową. Publikacja raportu planowana jest na przełom września i października bieżącego roku.

Raporty z lat poprzednich dostępne są pod tym linkiem.