Zapytanie ofertowe dotyczące Stworzenia wspólnego znaku graficznego dla Warszawskiej Organizacji Turystycznej i działu Warsaw Convention Bureau oraz dla działań prowadzonych przez WOT i WCB

Zakres usług:
– opracowanie i przedstawienie projektu znaku graficznego (logo) dla Warszawskiej Organizacji Turystycznej (szczegółowy brief zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty (koncept graficzny, portfolio i wycenę) należy przesyłać na adres mail: office@wot.waw.pl w terminie do 02.04.2019 r do godz. 16.00.
Oferty, które zostaną dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą podlegały ocenie.

Szczegóły oferty i brief znajdują się w załączonym pliku PDF Zapytanie ofertowe WOT – znak graficzny