Spotkania z udziałem warszawskich przewodników – rejestracja

Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa.