Spotkania z udziałem warszawskich przewodników 19 listopada 2021 r. – rejestracja

Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa.