Rewitalizacja Pragi

Warszawska Praga przez stulecia była zróżnicowana pod względem kulturowym, etnicznym i religijnym. Jako że nie uległa zniszczeniu w czasie II wojny światowej, uchodzi za najbardziej autentyczną część miasta.

Obecnie m.st. Warszawa prowadzi zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku, który jest kontynuacją działań rewitalizacyjnych ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005–2013. Misją Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Warszawy m.st. Warszawy do 2022 roku jest zrównoważenie szans rozwojowych kryzysowych części Warszawy poprzez kreowanie i inicjowanie kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarach priorytetowych.

Dzięki wspólnej inicjatywnie Warszawskiej Organizacji Turystycznej i Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy odbyły się warsztaty, których celem było stworzenie koncepcji nowych produktów turystycznych dla warszawskiej Pragi.