Stopover w Warszawie

Cel projektu:

  • dotarcie z ofertą turystyczną do pasażerów lotów długodystansowych, dla których Warszawa jest miastem pośredniczym, którzy nie skorzystaliby z oferty Warszawy w innym przypadku
  • zwiększenie atrakcyjności oferty linii lotniczej
  • zwiększenie liczby odwiedzających Warszawę

Partnerzy:

PLL LOT (inicjator projektu), Port Lotniczy Okęcie, Warszawska Organizacja Turystyczna, członkowie WOT – tour operatorzy, organizatorzy turystyki, atrakcje, restauracje, muzea i galerie

Uwaga: Projekt możliwy do realizacji przy zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych partnerów.

Projekt zakłada stworzenie oferty wycieczek dostosowanych do wybranych przedziałów czasowych dostępnej dla pasażerów PLL LOT, którzy mają w Warszawie co najmniej kilkugodzinną przesiadkę (nie dłuższą niż 24 h).  Warszawska Organizacja Turystyczna zaprosiła do przygotowania takiej oferty swoich członków. W konsekwencji przeprowadzanych rozmów projekt ten został zmodyfikowany – po serii spotkań z zainteresowanymi podmiotami dokonano wyboru koordynatora projektu (AB Poland Travel), który w imieniu innych członków WOT zainteresowanych udziałem w projekcie będzie uczestniczył w dalszych rozmowach z narodowym przewoźnikiem. Równolegle Zarząd WOT spotkał się z przedstawicielami PPL Okęcie, którzy przekazali swoje dane na temat ruchu tranzytowego na lotnisku Fryderyka Chopina.

15 listopada br. odbyło się spotkanie przedstawiciela firmy AB Poland Travel oraz WOT z działem E-Commerce PLL LOT. Omawiane były kwestie techniczne ewentualnej sprzedaży oferty stopover na platformie lot.com. Analizowano różne opcje zamieszczenia oferty wycieczek na „confirmation page” tj.: widżety, baner  linkujący, banery w afiliacji. Po spotkaniu i przeanalizowaniu dotychczasowych ustaleń wydaje się kluczowe dla dalszego rozwoju projektu ustalenie z Zarządem PLL LOT modelu biznesowego, w związku z czym Zarząd WOT zadeklarował, że spotka się ponownie z narodowym przewoźnikiem w tej sprawie. Frima AB Poland Travel zadeklarowała natomiast doprecyzowanie po swojej stronie wszelkich kwestii technicznych.

Od 1 czerwca zespół PLL LOT zasili nowa osoba, która przeprowadzi porównanie ofert, w tym od firmy AB Poland Travel – członka WOT. Następnie wybrany zostanie wykonawca, z którym przewoźnik podejmie współpracę.

O kolejnych krokach będziemy informować na bieżąco w newsletterach, mailingach a także na stronie Stowarzyszenia.