Stowarzyszenie Monopol Warszawski powstało w 2001 roku. Jego założycielami byli działacze turystyczni, przewodnicy, historycy sztuki, dziennikarze, przedstawiciele władz lokalnych i ludzie, którym los warszawskich zabytków kultury nie jest obojętny. Zbiorowe członkostwo w stowarzyszeniu zadeklarowało Towarzystwo Przyjaciół Warszawy i Związek Artystów Scen Polskich.

Propagujemy użycie współczesnych zdobyczy nauki na potrzeby rozwoju położonych w Warszawie, a szczególnie w starej części Pragi, kompleksów. Działamy w harmonii z naukowymi, przyjętymi w świecie i nowoczesnymi koncepcjami zagospodarowania terenów postindustrialnych przekształcających się w centra kulturalno – promocyjno – historyczne.

KONTAKT

Stowarzyszenie Monopol Warszawski
Markowska 20 lok. 1
03 – 742 Warszawa
tel. 22 244 57 79

www.monopolpraski.pl

Stowarzyszenie Monopol Warszawski