Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula to nowoczesna uczelnia biznesowa, oferująca studia licencjackie i magisterskie na kierunku turystyka i rekreacja, w języku polskim i angielskim. Studenci mają do wyboru specjalności m.in. w zakresie organizacji i obsługi ruchu turystycznego, obsługi podróżniczej w transporcie, turystyki biznesowej, turystyki w rozwoju lokalnym i regionalnym, organizacji i zarządzania w hotelarstwie i gastronomii czy organizacji i zarządzania wydarzeniami biznesowymi.

Atutem Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula jest promowanie idei przedsiębiorczości oraz kształtowanie u studentów umiejętności praktycznych niezbędnych na rynku pracy i oczekiwanych przez pracodawców.

Dodatkowo, tym co wyróżnia Szkołę Główną Turystyki i Hotelarstwa Vistula pośród innych uczelni prowadzących kształcenie na kierunku turystyka i rekreacja jest internacjonalizacja. Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula to uczelnia międzynarodowa. Dotyczy to zarówno procesu kształcenia, kadry akademickiej, jak i społeczności studentów.

Każdego roku, wykładowcy we współpracy ze studentami organizują międzynarodowe konferencje, seminaria naukowe oraz spotkania branżowe.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula tworzy, wraz ze Szkołą Główną Turystyki i Hotelarstwa Vistula (dawniej Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji), filary dynamicznie rozwijającej się Grupy Uczelni Vistula. Obie szkoły wyższe działają w jednym kampusie w Warszawie.

Kontakt:

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
ul. Stokłosy 3,
02-787 Warszawa

tel. 22 45 72 340
e-mail: rektorat.sgtih@vistula.edu.pl
Rektor: prof. dr hab. Aleksander Ronikier
Prorektor: Rafał Szmytke

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji