Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula to nowoczesna uczelnia biznesowa, oferująca kierunki prowadzone na najwyższym poziomie na studiach licencjackich i magisterskich, w języku polskim i angielskim – dietetykę, coaching stylu życia oraz turystykę i rekreację. Studenci zdobędą tu niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające osiągnięcie sukcesu w dynamicznie rozwijających się sektorach: czasu wolnego, przemysłu spotkań, zarządzania hotelami, restauracjami, ośrodkami sportu i rekreacji oraz agencjami eventowymi. Atutem Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula jest promowanie idei przedsiębiorczości oraz kształtowanie u studentów umiejętności praktycznych niezbędnych na rynku pracy i oczekiwanych przez pracodawców.

Jakość oferty została potwierdzona prestiżową akredytacją THE-ICE (The International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education), która daje Uczelni miejsce w światowej lidze uczelni turystycznych. Akredytacja jest dowodem kształcenia z zachowaniem najwyższych standardów oraz zapewnienia nowoczesnych i przyjaznych warunków studiowania na bardzo wysokim europejskim poziomie, przy przystępnych opłatach za studia oraz bogatej ofercie stypendialnej. Branżowe i edukacyjne rankingi przyznają Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula tytuł najlepszej turystycznej uczelni niepublicznej w Polsce.

Dodatkowo, tym co wyróżnia Szkołę Główną Turystyki i Hotelarstwa Vistula pośród innych uczelni prowadzących kształcenie na kierunku turystyka i rekreacja, dietetyka, oraz coaching stylu życia jest internacjonalizacja. Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula to uczelnia międzynarodowa. Dotyczy to zarówno procesu kształcenia, kadry akademickiej, jak i społeczności studentów. Współpraca z uczelniami na całym świecie, a także z wiodącymi organizacjami branżowymi, otwiera drogę do programów wymiany studentów, praktyk i szkoleń. Zawarta przez Szkołę Główną Turystyki i Hotelarstwa Vistula umowa z uczelnią w Lucernie Business & Hotel Management School (B.H.M.S.) umożliwia realizację dwóch semestrów studiów w Szwajcarii i zdobycie podwójnego, a nawet potrójnego dyplomu oraz uzyskanie uznawanych na całym świecie certyfikatów zawodowych.

Każdego roku studenci, pod okiem wykładowców, organizują międzynarodowe konferencje, seminaria naukowe oraz spotkania branżowe, a także zagraniczne wyjazdy oraz zdobywają najwyższe lokaty w licznych konkursach. Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula to szkoła globalnych możliwości, która przygotowuje studentów do międzynarodowej kariery.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula tworzy, wraz ze Szkołą Główną Turystyki i Hotelarstwa Vistula (dawniej Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji), filary dynamicznie rozwijającej się Grupy Uczelni Vistula. Obie szkoły wyższe działają w jednym kampusie w Warszawie.

Kontakt:

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
www.vistulahospitality.edu.pl
ul. Stokłosy 3,
02-787 Warszawa

tel. 22 45 72 340
e-mail: rektorat.sgtih@vistula.edu.pl
Rektor: prof. dr hab. Aleksander Ronikier
Prorektor: Rafał Szmytke

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji