Turystyka w I kwartale 2019 r. – dane dla województwa mazowieckiego i m. st. Warszawy

Żródło: https://warszawa.stat.gov.pl/opracowania-biezace/informacje-okolicznosciowe/inne-/turystyka-w-i-kwartale-2019-r-,12,31.html